Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 6 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov Iacov 3:13-18 13 Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii! 14 Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu […]

Continue reading

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 5 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov 2 Corinteni 4:16-18 16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi. 17 Căci întristările noastre uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot […]

Continue reading

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 4 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov Efeseni 4:1-6 1 Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, 2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste 3 şi căutaţi să păstraţi […]

Continue reading

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 3 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov Matei 18:12-20 12 Ce credeţi? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită? 13 Şi, dacă i se […]

Continue reading

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 2 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov Matei 7:1-5 1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2 Căci cu ce judecată judecaţi veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura. 3 De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi […]

Continue reading

Rezolvarea conflictelor – Sesiunea 1 – Don Currin – Biserica Baptista Providența Brasov 2 Corinteni 13:7-11 7 Totuşi ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceţi nimic rău; nu pentru ca să ne putem arăta noi înşine primiţi, ci ca să faceţi ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădaţi. 8 Căci n-avem nicio […]

Continue reading