Galateni 1:4-10 – Alex Palade

Galateni 1:4-10 – Alex Palade – Biserica Creștină Providența Brașov 4 El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl. 5 A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin. 6 Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel […]

Continue reading

Romani 8:28-39 – Sorin Prodan

Romani 8:28-39 – Sorin Prodan – Biserica Creștină Providența Brașov 28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. 29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie […]

Continue reading

Psalmul 63:1-11 – Alex Palade

Psalmul 63:1-11 – Alex Palade – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. 2 Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava. 3 Fiindcă bunătatea […]

Continue reading

Filipeni 4:10-20 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 10 Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. 11 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins […]

Continue reading

1 Samuel 7:1-6 – Emanuel Ivan

1 Samuel 7:1-6 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit şi au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, şi au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. 2 Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat-Iearim. Trecuseră […]

Continue reading

Luca 24:1-12 – Sorin Prodan – Provocarea Învierii – Biserica Creștină Providența Brașov 1 În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. 2 Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, 3 au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul […]

Continue reading

Pandemia „Coronavirus” – Sorin Prodan – Biserica Creștină Providența Brașov În acest mesaj audio, vom răspunde la trei întrebări legate de pandemia cu acest virus COVID-19. Ce este această pandemie? Cum ne putem pregăti? Ce trebuie să facem noi ca și creștini?

Continue reading

Rut 1-4 – Sorin Prodan

Rut 1-4 – Sorin Prodan – Biserica Creștină Providența Brașov Capitolul 1 1 Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. 2 Numele omului aceluia era Elimelec, numele […]

Continue reading

Matei 2:13-23 – Sorin Prodan

Matei 2:13-23 – Sorin Prodan – Biserica Creștină Providența Brașov 13 După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” […]

Continue reading