Luca 12:35-48 – Sorin Prodan – Prima parte – Biserica Creștină Providența Brașov 35 Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse. 36 Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată, când va veni şi va bate la uşă. 37 Ferice de […]

Continue reading

Luca 11:14-23 – Sorin Prodan

Luca 11:14-23 – Sorin Prodan – Biserica Creștină Baptistă Providența „Isus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieşit dracul, mutul a grăit, şi noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.” Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer. Isus le-a cunoscut […]

Continue reading