Luca 17:11-19 – Don Currin – Sărbătoarea mulțumirii – Biserica Creștină Providența Brașov 11 Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea. 12 Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe, 13 şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14 Când i-a […]

Continue reading

Apocalipsa 1:13-20 – Tim Conway – Dragostea dintâi – Biserica Creștină Providența Brașov 13 Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur. 14 Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca […]

Continue reading

Coloseni 4:5-6 – Craig Mussulman

Coloseni 4:5-6 – Craig Mussulman – Biserica Creștină Providența Brașov 5 Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei de afară; răscumpăraţi vremea. 6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Continue reading

1 Ioan 4:8-11 – Don Currin – Inima Evangheliei – Jertfa de ispășire – Biserica Creștină Providența Brașov 8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să […]

Continue reading

Matei 28:16-20 – Andrei Sava – Marea Trimitere – Biserica Creștină Providența Brașov 16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. 17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea […]

Continue reading

Apocalipsa 5:1-14 – Thomas Schreiner – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi. 2 Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea […]

Continue reading

Efeseni 6:1-4 – Costel Ghioancă – Statutul de promotor al Evangheliei – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 2 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3 „ca să fii fericit şi să trăieşti […]

Continue reading