1 Ioan 4:8-11 – Don Currin – Inima Evangheliei – Jertfa de ispășire – Biserica Creștină Providența Brașov 8 Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să […]

Continue reading

Matei 28:16-20 – Andrei Sava – Marea Trimitere – Biserica Creștină Providența Brașov 16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. 17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea […]

Continue reading

Apocalipsa 5:1-14 – Thomas Schreiner – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi. 2 Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea […]

Continue reading

Efeseni 6:1-4 – Costel Ghioancă – Statutul de promotor al Evangheliei – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 2 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3 „ca să fii fericit şi să trăieşti […]

Continue reading

2 Samuel 23:8-10 – Corneliu Boingeanu – Providența Brașov 8 Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David: Ioşeb-Başebet, tahchemonitul, unul din fruntaşii căpeteniilor. El şi-a învârtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-odată. 9 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei […]

Continue reading

1 Corinteni 15:1-20 – Don Currin – Învierea lui Hristos – Providența Brașov 1 Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas 2 şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. 3 V-am învăţat înainte de toate, aşa […]

Continue reading

Matei 1:18-25 – Daniel Lakatos

Matei 1:18-25 – Daniel Lakatos – Providența Brașov 18 Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea […]

Continue reading