Faptele Apostolilor 1:3-8 – Adi Martin – Oamenii imposibili, lucrarea imposibilă și misiunea imposibilă – Biserica Baptistă Providența Brașov 3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când Se afla cu ei, […]

Continue reading

Filipeni 4:12-13 – Secretul mulțumirii – Adi Martin – Biserica Baptistă Providența Brașov 12 Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. 13 Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Continue reading

Luca 15:1-32 – Adi Martin

Luca 15:1-32 – Adi Martin 1 Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte. 2 Şi fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau: „Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei.” 3 Dar El le-a spus pilda aceasta: 4 „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe […]

Continue reading

Efeseni 3:14-21 – Adi Martin

Efeseni 3:14-21 – Adi Martin 14 …Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, 15 din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, 16 şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, […]

Continue reading

Luca 15:1-32 – Adi Martin

Luca 15:1-32 – Adi Martin 1 Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte. 2 Şi fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau: „Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei.” 3 Dar El le-a spus pilda aceasta: 4 „Care om dintre voi, dacă are o sută de oi, şi pierde pe […]

Continue reading