Ioan 17:1-10 – Alex Palade

Ioan 17:1-10 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, 2 după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa […]

Continue reading

1 Corinteni 10:13 – Alex Palade

1 Corinteni 10:13 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi […]

Continue reading

Efeseni 1:3-14 – Alex Palade – Doctrinele harului – Biserica Creștină Baptistă Providența 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea […]

Continue reading

Matei 18:1-4 – Alex Palade – Despre smerenie – Biserica Creștină Providența Brașov 1 În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?” 2 Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor 3 şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă […]

Continue reading

Geneza 3:7-15 – Alex Palade – Perseverența lui Dumnezeu – Biserica Creștină Baptistă Providența 7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi […]

Continue reading

Apocalipsa 2:1-7 – Alex Palade

Apocalipsa 2:1-7 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iata ce zice Cel ce tine cele sapte stele în mâna dreapta si Cel ce umbla prin mijlocul celor sapte sfesnice de aur: 2 „Stiu faptele tale, osteneala ta si rabdarea ta, si ca nu poti suferi pe cei rai; […]

Continue reading

Romani 8:1-11 – Alex Palade – Ai Duhul Sfânt? – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a […]

Continue reading

1 Tesaloniceni 5:14 – Alex Palade

1 Tesaloniceni 5:14 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

Continue reading

Geneza 3:8-13 – Mărturisirea păcatelor – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 […]

Continue reading