Matei 28:16-20 – Andrei Sava – Marea Trimitere – Biserica Creștină Providența Brașov 16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. 17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea […]

Continue reading

Geneza 22:1-14 – Andrei Sava

Geneza 22:1-14 1 După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el. 2 Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi […]

Continue reading

Filipeni 3:1-11 – Andrei Sava

Filipeni 3:1-11 1 Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. 2 Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia! 3 Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care […]

Continue reading