Ioan 5:1-16 – Anthony Simon

Ioan 5:1-16 1 După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim. 2 În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. 3 În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei. 4 Căci un înger al Domnului […]

Continue reading