Filipeni 4:10-20 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 10 Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. 11 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins […]

Continue reading

1 Samuel 7:1-6 – Emanuel Ivan

1 Samuel 7:1-6 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Locuitorii din Chiriat-Iearim au venit şi au suit chivotul Domnului; l-au dus în casa lui Abinadab, pe deal, şi au sfinţit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului. 2 Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Chiriat-Iearim. Trecuseră […]

Continue reading

Efeseni 1:3-6 – Emanuel Ivan – Înfierea – Biserica Creștină Providența Brașov 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. 4 În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, […]

Continue reading

Romani 13:11-14 – Emanuel Ivan

Romani 13:11-14 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. […]

Continue reading

Geneza 18:18-19 – Emanuel Ivan

Geneza 18:18-19 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. 19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este […]

Continue reading

Romani 6:1-23 – Emanuel Ivan

Romani 6:1-23 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? 2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? […]

Continue reading

Romani 5:1-11 – Emanuel Ivan

Romani 5:1-11 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 2 Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3 Ba mai […]

Continue reading

Iacov 5:13-18 – Emanuel Ivan

Iacov 5:13-18 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 13 Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! 14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele […]

Continue reading

Matei 6:16-18 – Emanuel Ivan – Despre post – Biserica Creștină Baptistă Providența 16 Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. 17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să […]

Continue reading

Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan

Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. 23 După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se […]

Continue reading