Geneza 18:18-19 – Emanuel Ivan

Geneza 18:18-19 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. 19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este […]

Continue reading

Romani 6:1-23 – Emanuel Ivan

Romani 6:1-23 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? 2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? […]

Continue reading

Romani 5:1-11 – Emanuel Ivan

Romani 5:1-11 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. 2 Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem; şi ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3 Ba mai […]

Continue reading

Iacov 5:13-18 – Emanuel Ivan

Iacov 5:13-18 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Providența Brașov 13 Este vreunul printre voi în suferinţă? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă! 14 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele […]

Continue reading

Matei 6:16-18 – Emanuel Ivan – Despre post – Biserica Creștină Baptistă Providența 16 Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. 17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să […]

Continue reading

Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan

Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. 23 După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se […]

Continue reading

3 Ioan 1:1-14 – Emanuel Ivan – Caracteristicile ucenicului adevărat – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr. 2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. 3 A fost o mare bucurie pentru mine când […]

Continue reading

Ioan 11:1-7 – Emanuel Ivan

Ioan 11:1-7 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. – 2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. – 3 Surorile au trimis […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 2:1-13 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au […]

Continue reading

Luca 19:28-48 – Emanuel Ivan

Luca 19:28-48 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 28 După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte şi Se suia spre Ierusalim. 29 Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul […]

Continue reading