Apocalipsa 2:1-7 – FlorinStan

Apocalipsa 2:1-7 1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: 2 „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei […]

Continue reading

Omul în universul lui Dumnezeu Psalmul 90:1-12 1 Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. 2 Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! 3 Tu întorci pe oameni în ţărână şi zici: „Întoarceţi-vă, […]

Continue reading

Matei 11:25-30 – Florin Stan

Matei 11:25-30 25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. 26 Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!” 27 „Toate lucrurile Mi-au fost […]

Continue reading