Luca 14-25-35 – JimEliff

Luca 14-25-35 25 Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors şi le-a zis: 26 „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. 27 Şi oricine […]

Continue reading

Luca 14:25-35 25 Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors şi le-a zis: 26 „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. 27 Şi oricine […]

Continue reading