Ioan 6:16-21 – John Vanderhost

Ioan 6:16-21 16 Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării. 17 S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei. 18 Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată. 19 După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau […]

Continue reading