Ioan 3:16-Ioan 14:15 – Khraw Sumer

Ioan 3:16-Ioan 14:15 – Khraw Sumer Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Continue reading