Apocalipsa 5:1-14 – Thomas Schreiner – Biserica Creștină Providența Brașov 1 Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi. 2 Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea […]

Continue reading