Biserica „Providența” Brașov există pentru a-L glorifica pe Dumnezeul revelat în persoana Lui Isus Hristos, pentru a sluji Biserica răscumpărată prin studiul sistematic și expozitiv al Scripturilor și a proclama Evanghelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu.