1 Corinteni 2:12-3:3 – Bebe Tomeci

1 Corinteni 2:12-3:3 – Bebe Tomeci 12 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, […]

Continue reading

1 Corinteni 2 – Adi Martin

1 Corinteni 2 – Adi Martin 1 Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. 2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. 3 Eu însumi, când am venit […]

Continue reading

2 Samuel 11:1-15 – Bebe Tomeci

2 Samuel 11:1-15 – Bebe Tomeci 1 În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. 2 Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; […]

Continue reading

1 Samuel 7:3-12 – Bebe Tomeci

1 Samuel 7:3-12 – Bebe Tomeci 3 Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astartele, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor.” 4 Şi copiii lui Israel au scos […]

Continue reading

1 Împărați 22:20-23 – Bebe Tomeci

1 Împărați 22:20-23 – Bebe Tomeci 20 Şi Domnul a zis: „Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?” Şi au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. 21 Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Eu îl voi amăgi.” 22 […]

Continue reading

1 Împărați 19:13-14 – Bebe Tomeci

1 Împărați 19:13-14 – Bebe Tomeci 13 Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii. Şi un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?” 14 El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul […]

Continue reading