Ioan 13:34-35 – Adi Martin

Ioan 13:34-35 – Adi Martin 34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Continue reading

Ioan 1:1-5 – Bebe Tomeci

Ioan 1:1-5 – Bebe Tomeci 1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina […]

Continue reading

1 Corinteni 2:12-3:3 – Bebe Tomeci

1 Corinteni 2:12-3:3 – Bebe Tomeci 12 Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. 13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, […]

Continue reading

1 Corinteni 2 – Adi Martin

1 Corinteni 2 – Adi Martin 1 Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. 2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. 3 Eu însumi, când am venit […]

Continue reading

2 Samuel 11:1-15 – Bebe Tomeci

2 Samuel 11:1-15 – Bebe Tomeci 1 În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. 2 Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; […]

Continue reading

1 Samuel 7:3-12 – Bebe Tomeci

1 Samuel 7:3-12 – Bebe Tomeci 3 Samuel a zis întregii case a lui Israel: „Dacă din toată inima voastră vă întoarceţi la Domnul, scoateţi din mijlocul vostru dumnezeii străini şi Astartele, îndreptaţi-vă inima spre Domnul şi slujiţi-I numai Lui; şi El vă va izbăvi din mâna filistenilor.” 4 Şi copiii lui Israel au scos […]

Continue reading

1 Împărați 22:20-23 – Bebe Tomeci

1 Împărați 22:20-23 – Bebe Tomeci 20 Şi Domnul a zis: „Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad şi să piară acolo?” Şi au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. 21 Şi un duh a venit şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Eu îl voi amăgi.” 22 […]

Continue reading