1 Timotei 3:14-15 – Sorin Prodan – Identitatea Bisericii – Biserica Creștină Providența Brașov 14 Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. 15 Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.

Continue reading

Matei 6:16-18 – Emanuel Ivan – Despre post – Biserica Creștină Baptistă Providența 16 Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. 17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, 18 ca să […]

Continue reading

Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan

Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. 23 După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se […]

Continue reading

Efeseni 6:1-4 – Sorin Prodan

Efeseni 6:1-4 – Sorin Prodan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 2 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3 „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” 4 Şi voi, […]

Continue reading

Geneza 3:7-15 – Alex Palade – Perseverența lui Dumnezeu – Biserica Creștină Baptistă Providența 7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi […]

Continue reading

3 Ioan 1:1-14 – Emanuel Ivan – Caracteristicile ucenicului adevărat – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr. 2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. 3 A fost o mare bucurie pentru mine când […]

Continue reading

Apocalipsa 2:1-7 – Alex Palade

Apocalipsa 2:1-7 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iata ce zice Cel ce tine cele sapte stele în mâna dreapta si Cel ce umbla prin mijlocul celor sapte sfesnice de aur: 2 „Stiu faptele tale, osteneala ta si rabdarea ta, si ca nu poti suferi pe cei rai; […]

Continue reading

Ioan 11:1-7 – Emanuel Ivan

Ioan 11:1-7 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. – 2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. – 3 Surorile au trimis […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 2:1-13 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au […]

Continue reading