Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan

Matei 14:22-36 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. 23 După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se […]

Continue reading

Efeseni 6:1-4 – Sorin Prodan

Efeseni 6:1-4 – Sorin Prodan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 2 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – 3 „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.” 4 Şi voi, […]

Continue reading

Geneza 3:7-15 – Alex Palade – Perseverența lui Dumnezeu – Biserica Creștină Baptistă Providența 7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi […]

Continue reading

3 Ioan 1:1-14 – Emanuel Ivan – Caracteristicile ucenicului adevărat – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr. 2 Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. 3 A fost o mare bucurie pentru mine când […]

Continue reading

Apocalipsa 2:1-7 – Alex Palade

Apocalipsa 2:1-7 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iata ce zice Cel ce tine cele sapte stele în mâna dreapta si Cel ce umbla prin mijlocul celor sapte sfesnice de aur: 2 „Stiu faptele tale, osteneala ta si rabdarea ta, si ca nu poti suferi pe cei rai; […]

Continue reading

Ioan 11:1-7 – Emanuel Ivan

Ioan 11:1-7 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. – 2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. – 3 Surorile au trimis […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 2:1-13 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au […]

Continue reading

Romani 8:1-11 – Alex Palade – Ai Duhul Sfânt? – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a […]

Continue reading

Romani 9:30-10:7 – Vali Ghioc – Suficiența lui Hristos – Biserica Creștină Baptistă Providența 30 Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea care se capătă prin credinţă; 31 pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. 32 […]

Continue reading

1 Tesaloniceni 5:14 – Alex Palade

1 Tesaloniceni 5:14 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

Continue reading