Romani 8:1-11 – Alex Palade – Ai Duhul Sfânt? – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a […]

Continue reading

Romani 9:30-10:7 – Vali Ghioc – Suficiența lui Hristos – Biserica Creștină Baptistă Providența 30 Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea care se capătă prin credinţă; 31 pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. 32 […]

Continue reading

1 Tesaloniceni 5:14 – Alex Palade

1 Tesaloniceni 5:14 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.

Continue reading

Luca 19:28-48 – Emanuel Ivan

Luca 19:28-48 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 28 După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte şi Se suia spre Ierusalim. 29 Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul […]

Continue reading

Geneza 3:8-13 – Mărturisirea păcatelor – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 […]

Continue reading

1 Cronici 29:10-19 – Alex Palade – Măreția lui Dumnezeu – Biserica Creștină Baptistă Providența 10 David a binecuvântat pe Domnul în faţa întregii adunări. El a zis: „Binecuvântat să fii Tu, din veac în veac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel! 11 A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce […]

Continue reading

Evrei 12:1-4 – Emanuel Ivan – Privind țintă la Isus – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. […]

Continue reading

Psalmul 90:1-17 – Sorin Prodan – În marea trecere – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. 2 Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! 3 Tu întorci pe […]

Continue reading

Matei 2:1-12 – Emanuel Ivan

Matei 2:1-12 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit […]

Continue reading