Luca 19:28-48 – Emanuel Ivan

Luca 19:28-48 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 28 După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte şi Se suia spre Ierusalim. 29 Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii Săi 30 şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul […]

Continue reading

Geneza 3:8-13 – Mărturisirea păcatelor – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența 8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 […]

Continue reading

1 Cronici 29:10-19 – Alex Palade – Măreția lui Dumnezeu – Biserica Creștină Baptistă Providența 10 David a binecuvântat pe Domnul în faţa întregii adunări. El a zis: „Binecuvântat să fii Tu, din veac în veac, Doamne Dumnezeul părintelui nostru Israel! 11 A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce […]

Continue reading

Evrei 12:1-4 – Emanuel Ivan – Privind țintă la Isus – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. […]

Continue reading

Psalmul 90:1-17 – Sorin Prodan – În marea trecere – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. 2 Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu! 3 Tu întorci pe […]

Continue reading

Matei 2:1-12 – Emanuel Ivan

Matei 2:1-12 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din răsărit la Ierusalim 2 şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în răsărit şi am venit […]

Continue reading

Ioan 5:31-36 – Alex Palade – Mărturia Tatălui despre Fiul Său – Biserica Creștină Baptistă Providența 31 Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. 32 Este un Altul care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. 33 Voi aţi trimis la Ioan, şi […]

Continue reading

Psalmul 41:1-3 – Alex Palade – Binecuvântarea de a-i ajuta pe cei săraci (Ziua orfanului) – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; 2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la bunul plac […]

Continue reading

Judecători 17:1-13 – Bebe Tomeci

Judecători 17:1-13 – Bebe Tomeci – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. 2 El a zis mamei sale: „Cei o mie o sută de sicli de argint, care ţi s-au luat şi pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, […]

Continue reading