Faptele Apostolilor 16:11-15 Suntem undeva în cadrul în care înțelegem că Evanghelia a trecut la neamuri. Antiohia a devenit un centru al Bisericii. În prima călătorie misionară a lui Pavel, adevărul învățăturii creștine, este atacat. Creștinii iudaizatori, care adăugau Sabatul și tăierea împrejur la Evanghelie, au venit și și-au impus punctul de vedere. Observăm că […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 16:1-10 Dacă citim cu atenție, Cuvântul spune că în urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Așa începe pasajul pe care îl vom studia astăzi. Dacă citim cu atenție, vom vedea cât de importante au fost în economia lui Dumnezeu aceste două orașe, Derbe și Listra. Pentru Pavel și Barnaba, dacă […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 15:36-41 Dragii mei, suntem în acest studiu pe care-l facem în Cartea Faptelor, într-un punct important. Pe de o parte este o tranziție între prima călătorie misionară a lui Pavel și a doua călătorie misionară. Pe de altă parte este un moment în care se soluționează un conflict foarte, foarte important, care putea […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 15:1-35 Dragii mei, sunt pentru cel puțin a treia oară în situația în care trebuie să predic un text de lungi dimensiuni. Se pare că devin specialist în predicarea textelor lungi din cartea Faptele Apostolilor. Vreau să vă spun de la bun început un principiu: un text lung nu cere o predică lungă. […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 14:1-18 Haideți împreună să citim Cuvântul lui Dumnezeu care se află în carte Faptele Apostolilor, capitolul 14:1-18, pentru a avea o înțelegere mai bună asupra locului în care ne aflăm și mesajul pe care Dumnezeu îl are astăzi pentru noi. Dragii mei am intrat în această excursie extraorsinară împreună cu apostolul Pavel – […]

Continue reading

Fapte Apostolilor 13:49-14:7 Pacea Domnului Isus Hristos! Este o mare bucurie pentru mine personal să fiu cu dumneavoastră. Am fost plecat pentru mai multe săptămâni și mă simt foarte învioar în duhul meu să fiu cu voi cu biserica Providența. După cum știți suntem în cartea Faptele Apostolilor. Ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu ca […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 13:42-48 Cineva a zis: „Aș vrea ca la sfârșitul întâlnirii să fiți ca și cum v-ar fi lovit un tir mare.” Toți au început să râdă. Nu s-au prins că de fapt vroia să spună „Aș vrea să fiți transformați de Hristos, să fiți schimbați în totalitate.” Și asta aș vrea și eu, […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 13:1-41 Dragilor, noi vrem să fim împlinitori cu fapta și nu doar ascultători ai Cuvântului. În această zi, rugăciunea mea este ca Domnul să încarce cuvintele cu putere și să așeze aceste cuvinte adânc în inima, în conștiința și în comportamentul nostru. Cred că am împlinit deja un an de când Dumnezeu ne-a […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 13:1-12 Înainte de a intra în studiul acestui Cuvânt din Faptele Apostolilor 13, dați-mi voie să vă spun ceva. Nu știu care este sentimentul vostru în parcursul studiului acestei cărți, dar de când am început această carte și ne apropiem aproape de un an de zile de când studiem această carte, sunt 2 […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 12:20-24 Pacea Domnului Isus Hristos! Mă bucur nespus să fiu cu dumneavoastră, cu voi, în casa lui Dumnezeu.  Nu între aceste ziduri, ci în adunarea Lui, adunarea oamenilor care au avut un har mare, să fie cunoscuți de Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu. Haideți să ne pregătim, să ne apropiem de un […]

Continue reading