Ioan 5:31-36 – Alex Palade – Mărturia Tatălui despre Fiul Său – Biserica Creștină Baptistă Providența 31 Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. 32 Este un Altul care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată. 33 Voi aţi trimis la Ioan, şi […]

Continue reading

Psalmul 41:1-3 – Alex Palade – Binecuvântarea de a-i ajuta pe cei săraci (Ziua orfanului) – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte; 2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă. El este fericit pe pământ, şi nu-l laşi la bunul plac […]

Continue reading

Judecători 17:1-13 – Bebe Tomeci

Judecători 17:1-13 – Bebe Tomeci – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica. 2 El a zis mamei sale: „Cei o mie o sută de sicli de argint, care ţi s-au luat şi pentru care ai blestemat chiar în auzul urechilor mele, argintul acesta este în mâinile mele, […]

Continue reading

Evrei 12:1-15 – Alex Palade – Oboseala sufletului – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 2 Să […]

Continue reading

Isaia 6:1-13 – Ninel Lazăr – Pregătirea pentru lucrare – Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două […]

Continue reading

Marcu 8:27-38 – Ninel Lazăr – Cine este Isus al tau? –  Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 27 Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 28 Ei I-au răspuns: „Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: unul din proroci.” 29 „Dar voi”, […]

Continue reading

Luca 9:57-62 – Alex Palade – Promisiuni nesincere – Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 57 Pe când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” 58 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.” 59 Altuia i-a zis: „Vino […]

Continue reading

Psalmul 18:1-6 – Emanuel Ivan

Psalmul 18:1-6 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 1 „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! 2 Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! 3 Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, şi […]

Continue reading

2 Timotei 3:1-5 – Bebe Tomeci – Zilele din urmă – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, […]

Continue reading