Evrei 12:1-15 – Alex Palade – Oboseala sufletului – Biserica Creștină Baptistă Providența 1 Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. 2 Să […]

Continue reading

Isaia 6:1-13 – Ninel Lazăr – Pregătirea pentru lucrare – Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 1 În anul morţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau Templul. 2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două […]

Continue reading

Marcu 8:27-38 – Ninel Lazăr – Cine este Isus al tau? –  Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 27 Isus a plecat cu ucenicii Săi în satele Cezareii lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare: „Cine zic oamenii că sunt Eu?” 28 Ei I-au răspuns: „Ioan Botezătorul; alţii: Ilie; alţii: unul din proroci.” 29 „Dar voi”, […]

Continue reading

Luca 9:57-62 – Alex Palade – Promisiuni nesincere – Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 57 Pe când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.” 58 Isus i-a răspuns: „Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.” 59 Altuia i-a zis: „Vino […]

Continue reading

Psalmul 18:1-6 – Emanuel Ivan

Psalmul 18:1-6 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov 1 „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea! 2 Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea! 3 Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”, şi […]

Continue reading

2 Timotei 3:1-5 – Bebe Tomeci – Zilele din urmă – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, […]

Continue reading

Ioan 13:1-17 – Emanuel Ivan

Ioan 13:1-17 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Înainte de praznicul Paştilor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2 În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în […]

Continue reading

Psalmul 106:1-5 – Bebe Tomeci

Psalmul 106:1-5 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! 2 Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? 3 Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în […]

Continue reading