Ioan 13:1-17 – Emanuel Ivan

Ioan 13:1-17 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Înainte de praznicul Paştilor, Isus, ca Cel care ştia că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, şi, fiindcă iubea pe ai Săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 2 În timpul Cinei, după ce diavolul pusese în […]

Continue reading

Psalmul 106:1-5 – Bebe Tomeci

Psalmul 106:1-5 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci! 2 Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui? 3 Ferice de cei ce păzesc Legea, de cei ce înfăptuiesc dreptatea în […]

Continue reading

Faptele Apostolilor 1:3-8 – Adi Martin – Oamenii imposibili, lucrarea imposibilă și misiunea imposibilă – Biserica Baptistă Providența Brașov 3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când Se afla cu ei, […]

Continue reading

Apocalipsa 4:1-11 – Florin Năstase – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” 2 […]

Continue reading

Matei 27:45-53 – Bebe Tomeci

Matei 27:45-53 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 45 De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47 Unii din […]

Continue reading

Ioan 21:1-22 – Emanuel Ivan

Ioan 21:1-22 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: 2 Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. 3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să […]

Continue reading

Ioan 20:24-31 – Sorin Prodan

Ioan 20:24-31 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov 24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul […]

Continue reading