Faptele Apostolilor 1:3-8 – Adi Martin – Oamenii imposibili, lucrarea imposibilă și misiunea imposibilă – Biserica Baptistă Providența Brașov 3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. 4 Pe când Se afla cu ei, […]

Continue reading

Apocalipsa 4:1-11 – Florin Năstase – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” 2 […]

Continue reading

Matei 27:45-53 – Bebe Tomeci

Matei 27:45-53 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 45 De la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. 46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” 47 Unii din […]

Continue reading

Ioan 21:1-22 – Emanuel Ivan

Ioan 21:1-22 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat: 2 Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună. 3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să […]

Continue reading

Ioan 20:24-31 – Sorin Prodan

Ioan 20:24-31 – Sorin Prodan – Biserica Baptistă Providența Brașov 24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul […]

Continue reading

Ioan 18:1-11 – Bebe Tomeci

Ioan 18:1-11 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providență Brașov 1 După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Lui. 2 Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că Isus de multe ori Se adunase […]

Continue reading

Iacov 1:16-17 – 2:1-17 – Sorin Prodan – Chemarea de a iubi aproapele – Biserica Baptistă Providența Brașov 26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. 27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani […]

Continue reading

1 Ioan 4:20-21 – Sorin Prodan – Marea poruncă – Biserica Baptistă Providența Brașov 20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 21 Şi aceasta este porunca […]

Continue reading