Ioan 18:1-11 – Bebe Tomeci

Ioan 18:1-11 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providență Brașov 1 După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat El şi ucenicii Lui. 2 Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că Isus de multe ori Se adunase […]

Continue reading

Iacov 1:16-17 – 2:1-17 – Sorin Prodan – Chemarea de a iubi aproapele – Biserica Baptistă Providența Brașov 26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. 27 Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani […]

Continue reading

1 Ioan 4:20-21 – Sorin Prodan – Marea poruncă – Biserica Baptistă Providența Brașov 20 Dacă zice cineva: „Eu iubesc pe Dumnezeu”, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci, cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 21 Şi aceasta este porunca […]

Continue reading

Matei 22:34-40 – Sorin Prodan – Lucrarea și implicarea socială – Biserica Baptistă Providența Brașov 34 Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. 35 Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare: 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă […]

Continue reading

Romani 12:1-8 – Emanuel Ivan

Romani 12:1-8 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii […]

Continue reading

Ioan 3:1-7 – Alex Palade – Se pierde sau nu mântuirea – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele […]

Continue reading

Rut 1:1-5 – Bebe Tomeci

Rut 1:1-5 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența 1 Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. 2 Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era […]

Continue reading

Filipeni 1:20-21 – Emanuel Ivan

Filipeni 1:20-21 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența 20 Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. 21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, […]

Continue reading

Matei 6:1-6 – Alex Palade

Matei 6:1-6 – Alex Palade 1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2 Tu, dar, când faci* milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, […]

Continue reading