Matei 22:34-40 – Sorin Prodan – Lucrarea și implicarea socială – Biserica Baptistă Providența Brașov 34 Când au auzit fariseii că Isus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. 35 Şi unul din ei, un învăţător al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus întrebarea următoare: 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă […]

Continue reading

Romani 12:1-8 – Emanuel Ivan

Romani 12:1-8 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii […]

Continue reading

Ioan 3:1-7 – Alex Palade – Se pierde sau nu mântuirea – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. 2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele […]

Continue reading

Rut 1:1-5 – Bebe Tomeci

Rut 1:1-5 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența 1 Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în ţară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa şi cu cei doi fii ai lui, să locuiască pentru o vreme în ţara Moabului. 2 Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era […]

Continue reading

Filipeni 1:20-21 – Emanuel Ivan

Filipeni 1:20-21 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența 20 Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic; ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. 21 Căci pentru mine a trăi este Hristos, […]

Continue reading

Matei 6:1-6 – Alex Palade

Matei 6:1-6 – Alex Palade 1 Luaţi seama să nu vă îndepliniţi neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiţi văzuţi de ei; altminteri, nu veţi avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. 2 Tu, dar, când faci* milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în uliţe, […]

Continue reading

Filipeni 3:1-14 – Ninel Lazăr

Filipeni 3:1-14 – Ninel Lazăr 1 Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. 2 Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia! 3 Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul […]

Continue reading

Ioan 1:1-18 – Emanuel Ivan

Ioan 1:1-18 – Emanuel Ivan 1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina […]

Continue reading

Luca 2:10-14 – Bebe Tomeci – Unicitatea momentului 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 12 Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi […]

Continue reading