Filipeni 3:1-14 – Ninel Lazăr

Filipeni 3:1-14 – Ninel Lazăr 1 Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă vă este de folos. 2 Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia! 3 Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul […]

Continue reading

Ioan 1:1-18 – Emanuel Ivan

Ioan 1:1-18 – Emanuel Ivan 1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. 2 El era la început cu Dumnezeu. 3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. 4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina […]

Continue reading

Luca 2:10-14 – Bebe Tomeci – Unicitatea momentului 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. 12 Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi […]

Continue reading

Filipeni 4:12-13 – Secretul mulțumirii – Adi Martin – Biserica Baptistă Providența Brașov 12 Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. 13 Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Continue reading

Evrei 3:15-4:16 – Bebe Tomeci

Evrei 3:15-4:16 – Bebe Tomeci – Providenta Brasov 15 câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” 16 Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise? 17 Şi cine au fost […]

Continue reading

Pslamul 50:1-23 – Sărbătoarea mulțumirii – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeşte şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. 2 Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu. 3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi […]

Continue reading

2 Cronici 20:31-37 – Bebe Tomeci

2 Cronici 20:31-37 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 31 Iosafat a domnit peste Iuda. Avea treizeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Şilhi. 32 El a mers pe calea tatălui său, Asa, şi […]

Continue reading

Luca 19:1-10 – Emanuel Ivan

Luca 19:1-10 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. 2 Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, 3 căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4 A alergat înainte şi s-a suit […]

Continue reading

Marcu 1:40-45 – Emanuel Ivan

Marcu 1:40-45 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 40 A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.” 41 Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, […]

Continue reading