Filipeni 4:12-13 – Secretul mulțumirii – Adi Martin – Biserica Baptistă Providența Brașov 12 Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. 13 Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

Continue reading

Evrei 3:15-4:16 – Bebe Tomeci

Evrei 3:15-4:16 – Bebe Tomeci – Providenta Brasov 15 câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” 16 Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost oare toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise? 17 Şi cine au fost […]

Continue reading

Pslamul 50:1-23 – Sărbătoarea mulțumirii – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeşte şi cheamă pământul, de la răsăritul soarelui până la asfinţitul lui. 2 Din Sion, care este întruparea frumuseţii desăvârşite, de acolo străluceşte Dumnezeu. 3 Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi […]

Continue reading

2 Cronici 20:31-37 – Bebe Tomeci

2 Cronici 20:31-37 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 31 Iosafat a domnit peste Iuda. Avea treizeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit douăzeci şi cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Şilhi. 32 El a mers pe calea tatălui său, Asa, şi […]

Continue reading

Luca 19:1-10 – Emanuel Ivan

Luca 19:1-10 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. 2 Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, 3 căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. 4 A alergat înainte şi s-a suit […]

Continue reading

Marcu 1:40-45 – Emanuel Ivan

Marcu 1:40-45 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov 40 A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.” 41 Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, […]

Continue reading

Luca 15:1-24, Matei 18:11-14 – Alex Palade – Providenta Brasov Inima de pastor a Domnului Isus Hristos 1 Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de Isus ca să-L asculte. 2 Şi fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau: „Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei.” 3 Dar El le-a spus pilda aceasta: 4 „Care […]

Continue reading

Exod 18:1-12 – Bebe Tomeci

Exod 18:1-12 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov 1 Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise şi poporul Său, Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel din Egipt. 2 Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. 3 […]

Continue reading

Matei 7:21-29 – Emanuel Ivan

Matei 7:21-29 – Emanuel Ivan –  Biserica Baptistă Providența Brașov 21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? […]

Continue reading