Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

31 August 2015

1 Împărați 19:13-14 - Bebe Tomeci

1 Împărați 19:13-14 – Bebe Tomeci

13 Când l-a auzit Ilie, şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii.
Şi un glas i-a vorbit, zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?”
14 El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa.”