Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

4 May 2018

1 Tesaloniceni 5:14 - Alex Palade

1 Tesaloniceni 5:14 – Alex Palade – Biserica Creștină Baptistă Providența

14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.