Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

14 October 2018

1 Timotei 3:14-15 - Sorin Prodan - Identitatea Bisericii

1 Timotei 3:14-15 – Sorin Prodan – Identitatea Bisericii – Biserica Creștină Providența Brașov

14 Îţi scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine.
15 Dar, dacă voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în Casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui Viu, Stâlpul şi Temelia adevărului.