Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

22 May 2017

2 Samuel 23:8-10 - Corneliu Boingeanu

2 Samuel 23:8-10 – Corneliu Boingeanu – Providența Brașov

8 Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David:
Ioşeb-Başebet, tahchemonitul, unul din fruntaşii căpeteniilor. El şi-a învârtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-odată.
9 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ţinut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânşi pentru luptă, când bărbaţii lui Israel se dădeau înapoi pe înălţimi.
10 El s-a sculat şi a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna şi a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar, numai ca să ia prada.