Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

18 March 2018

Efeseni 5:15 – Emanuel Ivan

Efeseni 5:15 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența

15 Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.