Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

15 May 2016

Evrei 13:11-13 - Alex Palade

Evrei 13:11-13 – Alex Palade – Biserica Baptistă Providența Brașov

11 În adevăr, trupurile dobitoacelor al căror sânge este adus de marele preot în Locul Preasfânt, pentru păcat, „sunt arse de tot afară din tabără.”
12 De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă.
13 Să ieşim, dar, afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui.