Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

6 December 2015

Evrei 2:14-15 - Întruparea lui Hristos - Alex Palade

Evrei 2:14-15 – Întruparea lui Hristos – Alex Palade

14 Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
15 şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor.