Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

31 August 2015

Exod 2:23-25 - Bebe Tomeci

Exod 2:23-25 – Bebe Tomeci

23 După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; şi copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu.
24 Dumnezeu a auzit gemetele lor şi Şi-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac şi Iacov.
25 Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel şi a luat cunoştinţă de ei.