Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

21 April 2019

Geneza 18:18-19 - Emanuel Ivan

Geneza 18:18-19 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența

18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.
19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit”…