Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

1 September 2015

Geneza 5:28-29 - Bebe Tomeci

Geneza 5:28-29 – Bebe Tomeci

28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
29 El i-a pus numele Noea, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul.”