Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

31 August 2015

Ioan 1:1-5 - Bebe Tomeci

Ioan 1:1-5 – Bebe Tomeci

1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
3 Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.
4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.
5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.