Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

2 July 2018

Ioan 11:1-7 - Emanuel Ivan

Ioan 11:1-7 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența

1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei, era bolnav. –
2 Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei, şi Lazăr cel bolnav era fratele ei. –
3 Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.”
4 Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”
5 Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.
6 Deci când a auzit că Lazăr este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era;
7 şi în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.”