Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

31 August 2015

Ioan 14:15-18 - Bebe Tomeci

Ioan 14:15-18 – Bebe Tomeci

15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietora, care să rămână cu voi în veac;
17 şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
18 Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.