Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

1 September 2015

Ioan 3:16-Ioan 14:15 - Khraw Sumer

Ioan 3:16-Ioan 14:15 – Khraw Sumer

Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Ioan 14:15 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.