Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

1 January 2016

Ioan 3:16 - Sorin Prodan

Ioan 3:16 – Sorin Prodan

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.