Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

18 December 2016

Luca 2:10-14 - Bebe Tomeci - Unicitatea momentului

Luca 2:10-14 – Bebe Tomeci – Unicitatea momentului

10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
11 astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
12 Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”
13 Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”