Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

25 July 2016

Marcu 1:40-45 - Emanuel Ivan

Marcu 1:40-45 – Emanuel Ivan – Biserica Baptistă Providența Brașov

40 A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi înaintea Lui, Îl ruga şi-I zicea: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi.”
41 Lui Isus I s-a făcut milă de el, a întins mâna, S-a atins de el şi i-a zis: „Da, voiesc, fii curăţat!”
42 Îndată l-a lăsat lepra, şi s-a curăţat.
43 Isus i-a poruncit cu tot dinadinsul, i-a spus să plece numaidecât
44 şi i-a zis: „Vezi să nu spui nimănui nimic; ci du-te de te arată preotului şi adu pentru curăţarea ta ce a poruncit Moise, ca mărturie pentru ei.”
45 Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească şi să spună în gura mare lucrul acesta, aşa că Isus nu mai putea să intre pe faţă în nicio cetate; ci stătea afară, în locuri pustii, şi veneau la El din toate părţile.