Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

18 July 2016

Matei 15:19 - Rod Canare

Matei 15:19 – Rod Canare – Providența Brașov

19 Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele.