Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

9 December 2018

Matei 18:1-4 - Alex Palade - Despre smerenie

Matei 18:1-4 – Alex Palade – Despre smerenie – Biserica Creștină Providența Brașov

1 În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus şi L-au întrebat: „Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?”
2 Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor
3 şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
4 De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.