Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

1 September 2015

Matei 21:4-9; Psalmul 24:7-10 - Rusalii - Bebe Tomeci

Matei 21:4-9; Psalmul 24:7-10 – Rusalii – Bebe Tomeci

Matei 21
4 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice:
5 „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”
6 Ucenicii s-au dus şi au făcut cum le poruncise Isus.
7 Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.
8 Cei mai mulţi din norod îşi aşterneau hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum.
9 Noroadele care mergeau înaintea lui Isus şi cele ce veneau în urmă, strigau: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

Pslamul 24
7 Porţi, ridicaţi-vă capetele;
ridicaţi-vă, porţi veşnice,
ca să intre Împăratul slavei! –
8 „Cine este acest Împărat al slavei?” –
Domnul cel tare şi puternic,
Domnul cel viteaz în lupte.
9 Porţi, ridicaţi-vă capetele;
ridicaţi-le, porţi veşnice,
ca să intre Împăratul slavei! –
10 „Cine este acest Împărat al slavei?”
– Domnul oştirilor:
El este Împăratul slavei! – (Oprire)