Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

18 June 2018

Matei 28:16-20 - Andrei Sava - Marea Trimitere

Matei 28:16-20 – Andrei Sava – Marea Trimitere – Biserica Creștină Providența Brașov

16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă.
17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.