Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

30 September 2018

Matei 6:16-18 - Emanuel Ivan - Despre post

Matei 6:16-18 – Emanuel Ivan – Despre post – Biserica Creștină Baptistă Providența

16 Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.
17 Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa,
18 ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.