Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

25 June 2017

Matei 7:21-23 - Valentin Ghioc - Îl știi sau Îl cunoști pe Hristos?

Matei 7:21-23 – Valentin Ghioc – Îl știi sau Îl cunoști pe Hristos? – Biserica Baptistă Providența Brașov

21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”