Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

1 September 2015

Proverbe 7:7-8, 21-25 - Bebe Tomeci

Proverbe 7:7-8, 21-25 – Bebe Tomeci

7 Am zărit printre cei neîncercaţi,
am văzut printre tineri
pe un băiat fără minte.
8 Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine,
şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.

21 Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit
şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare.
22 Deodată a început să meargă după ea
ca boul care se duce la măcelărie,
ca un cerb care aleargă spre cursă,
23 ca pasărea care dă buzna în laţ,
fără să ştie că o va costa viaţa,
până ce săgeata îi străpunge ficatul.
24 Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă
şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.
25 Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei,
nu te rătăci pe cărările ei.