Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

6 July 2017

Psalmul 106:1-5 - Bebe Tomeci

Psalmul 106:1-5 – Bebe Tomeci – Biserica Baptistă Providența Brașov

1 Lăudaţi pe Domnul!
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun,
căci îndurarea Lui ţine în veci!
2 Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?
Cine va putea vesti toată lauda Lui?
3 Ferice de cei ce păzesc Legea,
de cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!
4 Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul Tău!
Adu-Ţi aminte de mine şi dă-i ajutorul Tău,
5 ca să văd fericirea aleşilor Tăi,
să mă bucur de bucuria poporului Tău
şi să mă laud cu moştenirea Ta!