Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

15 August 2017

Psalmul 18:1-6 - Emanuel Ivan

Psalmul 18:1-6 – Emanuel Ivan – Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

1 „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
2 Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund,
scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!
3 Eu strig: „Lăudat să fie Domnul!”,
şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.
4 Mă înconjuraseră legăturile morţii şi mă îngroziseră râurile pieirii;
5 mă înfăşuraseră legăturile mormântului
şi mă prinseseră laţurile morţii.
6 Dar, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul
şi am strigat către Dumnezeul meu:
din locaşul Lui, El mi-a auzit glasul,
şi strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui.