Biserica Creștină Baptistă Providența Brașov

Providenta Brasov

12 November 2017

Psalmul 41:1-3 - Alex Palade - Binecuvântarea de a-i ajuta pe cei săraci (Ziua orfanului)

Psalmul 41:1-3 – Alex Palade – Binecuvântarea de a-i ajuta pe cei săraci (Ziua orfanului) – Biserica Creștină Baptistă Providența

1 Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac!
Căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte;
2 Domnul îl păzeşte şi-l ţine în viaţă.
El este fericit pe pământ,
şi nu-l laşi la bunul plac al vrăjmaşilor lui.
3 Domnul îl sprijină, când este pe patul de suferinţă:
îi uşurezi durerile în toate bolile lui.